Solveig Steen-Firing

Gestaltterapeut

Utdannelse og yrkeserfaring

Solveig Steen-Firing er utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt. Etterutdanning gjennomført 2010-2012.
I tillegg er har hun grunnutdanning som førskolelærer med 1.avdeling i spesialpedagogikk.
Hun har lang og bred erfaring med mennesker og har drevet egen virksomhet fra 1987.
Hun er sertifisert kursleder for KiD kurs, KiB kurs og DU – kurs, depresjonsmestring for ungdom. P.t. ingen pågående kurs.
Hun har sertifisering til å gjennomføre «Mestringskurset Tankevirus».
Terapipraksis på Thorøya Helsepark fra 2004, så på Sandefjord Helsepark siden oppstart i 2011.

Arbeidsområder

  • Terapi – individuelt eller par
  • Samlivs – og relasjonsproblemer
  • Personlig vekst og utvikling
  • Kommunikasjon – mellom individer og i organisasjoner
  • Foreldreinspirator
  • Veiledning og coaching, individuelt / par/ gruppe
  • Lederstøtte

Solveig kan kontaktes på e -post eller på telefon 90 10 78 15.


Kurs i depresjons- og livsmestring

Livet går opp og ned for oss alle, og 1 av 4 nordmenn får en depresjon i løpet av livet. Kurs i depresjonsmestring – KID, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går utover evnen til å fungere og på livskvaliteten.

Les mer her:
http://www.psykiskhelse.no/index.asp?id=31444
http://www.ungsinn.no/post_aktuelt/ut-av-morket/
http://www.forskning.no/artikler/2014/april/388406


Mestringskurset Tankevirus

Mestringskurset Tankevirus : Sandefjord Helsepark

Ønsker du å delta på et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine?

Tankevirus er et helt nytt mestringskurs som vant Helseprisen 2016. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer.

Les mer om Mestringskurset Tankevirus

Leter du etter noe?

Finn det her: