Seks allmennleger står klare til å hjelpe deg når helsa ikke er på topp. Allmennlegene våre har masse erfaring i behandling av sykdommer som oppstår gjennom hele livet, og ønsker å bidra til at du og familien har det best mulig i hverdagen.

Fremhevet bilde
Dr. Hans Jacob Gravdal / Legene Nord
Allmennlege
Les mer
Fremhevet bilde
Dr. Bård Nome / Legene Syd
Allmennlege og arbeidsmedisiner
Les mer
Fremhevet bilde
Dr. Kristin Henden / Legene Syd
Allmennlege, Barnelege, Anestesiolog
Les mer
Fremhevet bilde
Dr. Christina von dem Borne / Legene Syd
Spesialist i allmennmedisin
Les mer