Framhevet bilde

Dagskurs 10. mars 2013

Jubel i Hjertet inviterer deg til et dagskurs 10. mars holdt av John Tolmie fra Ethos Communication.

Vi inviterer til et inspirerende dagskurs i utvikling av emosjonell intelligens. Vi mennesker måler ofte vår intelligens ut fra hvor flinke vi er til å lære oss ting bevisst, fra logisk tenkning, rasjonell- og sunn fornuft. Likevel betyr en høy rasjonell intelligens (IQ) ikke nødvendigvis at man er flink til god mellommenneskelig forståelse og respekt.

De mest suksessfulle menneskene i verden har en velutviklet evne til å balansere rasjonell og emosjonell intelligens. Dette kurset vil hjelpe deg med å få den nødvendige innsikten i andres og egen kommunikasjon på et dypt nivå. Det vil bli demonstrert mentale teknikker som du etterpå kan overføre direkte i jobbsammenheng og i ditt liv generelt.

Kurset vil dessuten gi deg innsikt og erfaring med Nevro Lingvistisk Programmering & mental psykologi (NLP).

Søndag 10. mars kl. 10.00 – 16.00

Påmelding; post@ethoscommunication.no

Se invitasjonen her!

Leter du etter noe?

Finn det her: