Framhevet bilde

Fagdag for helsepersonell 13. februar 2020

”Vilje og mot til å stå i det vanskelige møtet”

m/ spesialsykepleier Anette Holm – Larsen, grunnlegger av ViljeMotiva.

Målgruppe: Helsepersonell

Tid og sted: Fagdag i Sandefjord Helsepark den 13. februar 2020 kl. 17-20 i kantinen i 4. etasje.

Anette Holm – Larsen er sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, ALS-sertifisert i ambulansetjenesten og TERMA instruktør (Terapeutisk møte med aggresjon).

Foredraget inneholder film, case og historier. Anette bruker tid på forståelse og bevissthet omkring egen rolle i situasjoner som utvikler seg i aggressiv retning. Hun forsøker å formidle hvordan helsepersonell kan møte pasienten på en god og forsvarlig måte. Det snakkes om sinne/aggresjon, avmakt, de-eskalerende kommunikasjon, selvregulering, voldsrisikovurdering og aggresjonshåndtering.

Fagdagen er gratis!

Leter du etter noe?

Finn det her: