Framhevet bilde

Har du type-2 diabetes?

Anslagsvis 1 av 10 nordmenn har, eller står i faresonen for å utvikle diabetes type 2 uten å vite om det. Type-2 diabetes er i ferd med å bli en stor utfordring for norsk folkehelse!

Ta Diabetesrisikotest hos oss på Apotek1 Sandefjord Helsepark.

www.apotek1.no/temaer/diabetes finnes mer stoff om diabetes og diabetesrisiko.

Leter du etter noe?

Finn det her: