Framhevet bilde

Slutte å røyke?

Skal du slutte å røyke? Apotek1 har samlet noen gode råd og tips, sammen med veiledning for å finne riktige røykesluttprodukter hvis du skulle ha behov for dette.

Nikotinerstatningsprodukter er hjelpemidler som lindrer nikotinabstinensene slik at du kan konsentrere deg om å bryte innlærte vaner forbundet med det å røyke. Studier viser at man har dobbelt så stor sjanse for å lykkes hvis man bruker legemidler som inneholder nikotin.

Nikotininnholdet i nikotinerstatningsprodukter (NEP) er lavere enn i sigaretter, men det er høyt nok til å lindre abstinenssymptomene. Etter cirka tre måneder begynner du en langsom nedtrapping av NEP, slik at kroppen venner seg til stadig lavere doser nikotin. Nedtrappingen tar normalt 4 – 8 uker.

Det er ingen kunst å slutte å røyke – utfordringen er å ikke begynne igjen! Røykekutt krever mestring av både fysisk og psykisk avhengighet – gode råd og røykeavvenningsprodukter finner du her:

Les mer på Apotek1 sine nettsider:
Slik velger du riktig røykesluttprodukt

Leter du etter noe?

Finn det her: