Sandefjord Øre Nese Hals : Sandefjord Helsepark

Sandefjord
Øre Nese Hals

Jan Philip Junker Eikeland Spesialister

Utdannelse og yrkeserfaring:

Cand med & kir Universitetet i Island 1982.
Spesialist i Øre Nese Hals sykdommer 1990.
Turnustjeneste i Reykjavik og distriktslegetjeneste i Holmavik Island 1982-1984.
Assistentlege ved Øronkliniken, Centrallasarettet i Växjö, Sverige 1985-1987.
Assistentlege ved Øre Nese Hals avd, Regionsykehuset i Trondheim 1985-1990.
Avdelingsoverlege Øre Nese Hals avd , St Olavs Klinikk i Tønsberg 1990-1992.
Assisterende avdelingsoverlege ved ØNH avd St. Olavs Klinikk / Sykehuset i Vestfold 1992-2007.
Avtalespesialist Helse Sør Øst, Sandefjord Øre Nese Hals fra 2007.

Ved Sandefjord Øre Nese Hals tilbys utredning og behandling for:

  • Nedsatt hørsel, høreapparat tilpassinger
  • Svimmelhet, øresus
  • Nese og bihulesykdommer
  • Allergi i øvre luftveier
  • Allergivaksinering av barn og voksne
  • Snorking / søvnapne  med søvnregistrering
  • Tilpassing av CPAP/pustemaskin
  • Stemmevansker og heshet

Klinikken har to autoriserte audiografer som gjør hørsels-utredninger og tilpasser høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler.

To autoriserte sykepleiere tar hånd om allergitesting, gjennomføring av allergivaksinering, søvnregistreringer samt tilpassing av CPAP/pustemaskin for pasienter med alvorlige søvnlidelser.

For å bestille time må du ha henvisning fra lege/helsestasjon. Vennligst send henvisningen slik at vi raskt kan gi deg en time.

Pasienter i alle aldre er hjertelig velkommen til oss ved
Sandefjord Øre Nese Hals.