Framhevet bilde

Psykologspesialist / Nevropsykolog Susanne Nordby Johansen

Susanne Nordby Johansen er utdannet psykolog fra Universitetet i Tromsø 1999. Godkjent spesialist i klinisk nevropsykologi i 2005, og spesialist i klinisk voksen psykologi i 2013.

Hun har de siste 13 årene hatt sitt hovedarbeidsforhold ved Sykehuset i Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling, med særlig kompetanse på klinisk nevropsykologi, da i form av utredning og kartlegging av ervervet og medfødt hjerneskade, utviklingsvansker/forstyrrelser hos barn og voksne, kartlegging av kognitive funksjonsvansker ved psykisk lidelse hos voksne, samt flere års erfaring fra akutt psykiatri.

Hun etablerte sin privatpraksis i 2005, da hovedsakelig en praksis hvor hun tilbyr nevropsykologiske utredninger. Hun har de senere årene opparbeidet seg mye erfaring knyttet til sakkyndighetsarbeid, både for rettsvesenet og Kontoret for voldsoffererstatning, hvor hun primært arbeider med fornærmedeerklæringer i forbindelse med vold/voldtekt/overgrep og traumer/kompleks traumatisering. For ulike NAV kontor bistår hun med nevropsykologiske spesialisterklæringer og arbeidsavklaringer.

Mottar kun henvisninger fra NAV, rettsvesenet og Kontoret for voldsoffererstatning.

Ta kontakt med Susanne Nordby Johansen på tlf: 990 49 283

Leter du etter noe?

Finn det her: