Psykologspesialist

Pia Bach Akerholt Spesialister

Spesialist i klinisk psykologi

Pia Bach Akerholt er utdannet psykolog ved Universitetet i Århus i 2004 og godkjent spesialist i 2012.

Jobbet 14 år ved Sykehuset i Vestfold, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, og jobber for tiden som kommunepsykolog i Sandefjord. Har lang erfaring med både individuell- og gruppebasert behandling, samt oppfølging av pårørende. I tillegg gitt mye veiledning til klienter og kollegaer.

Mottar klienter og kollegaer etter egen henvendelse fortrinnsvis på e-post eller sms, eventuelt på telefon etter klokken 16. Man trenger ikke henvisning fra lege.

Tilbyr samtaler og veiledning kun på ettermiddag, kveld og noe helg.