Adelheid Firing Hvambsal

Psykologspesialist

Utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø i 1995. Godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi fra 2003.

De siste 8 år hatt sitt hovedengasjement i psykisk helsevern i Vestfold der hun har arbeidet med utredning og behandling av voksne med ulike psykiske lidelser. Særlig kompetanse på diagnostisk utredning og psykoterapibehandling av barn, unge og voksne med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser.

Arbeider for tiden som generalsekretær i Norges KFUK-KFUM og er under videreutdanning innen arbeids-og organisasjonspsykologi.

Gjennom bred klinisk erfaring samt oppdrag innen forskning og undervisning, veiledning og organisasjonsutvikling har hun etablert en sterk base for å møte enkeltmennesker, par og grupper i krise, utvikling og omstilling.

Mottar pasienter etter egenhenvisning per tlf. eller mail og etter henvisning fra lege.
Mottar undervisnings-, veilednings- og organisasjonsutviklings-oppdrag etter henvendelser per tlf. eller mail.

Leter du etter noe?

Finn det her: