Framhevet bilde

Ny teknologi for blodtrykksmålinger!

PRESSEMELDING: Sandefjord Helsepark Legene Nord og Legene Syd skal delta i viktig forsknings- og utviklingsprosjekt om blodtrykksmåling.

Nærings og Fiskeridepartementet offentliggjorde fredag 020218 hvilke prosjekt som fikk tildelt forskningsmidler fra Forskningsrådets største program BIA ( Brukerstyrt Innovasjonsarena) med en total pott på 1,1 milliarder kroner. Dette er et program for forskning i bedriftene, og som baserer seg på samarbeid på tvers av næringssektorer. Det aktuelle prosjektet heter «Hypersension», og er et samarbeid mellom Datek Wireless, Sintef, Fujitsu, Oslo Universitetssykehus Ullevål og Sandefjord Helsepark.

Se NFD pressemeldingen her.

Prosjektet dreier seg om utprøving og forskning med helt ny teknologi for blodtrykksmålinger, med sensorer istedenfor den tradisjonelle mansjetten. Tiden er overmoden for å erstatte mansjettbaserte målinger med moderne teknologi. Den har for mange feilkilder. Blodtrykksmålinger er grunnleggende viktig i forebygging, behandling og oppfølging av hjertekarsykdommer og nyresykdommer. Den nye måleren ligner på et pulsbelte, og er vesentlig enklere å bruke både ved målinger på legekontoret, og 24-timers målinger utenfor kontoret.

Se DATEK pressemelding her.

Sandefjord 5/2-18
Dr. Hans Jacob Gravdal
Medisinsk Fagansvarlig
Sandefjord Helsepark

Leter du etter noe?

Finn det her: