Framhevet bilde

Nå er det på tide med influensavaksine

Influensavaksine

 • Ta kontakt med Legene Nord på tlf: 33 44 82 10 for å sette opp tid til vaksinasjon

Du kan også få satt vaksinen dersom du har legetime i vaksinasjonsperioden oktober-november.

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Om du er i risikogruppen, kan helsegevinsten være stor hvis du vaksinerer deg. Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er innleggelse på sykehus nødvendig.

Hvorfor ta influensavaksinen?

Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.
Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med …

 • diabetes type 1 og diabetes type 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

Kilde: www.helsenorge.no

Leter du etter noe?

Finn det her: