Framhevet bilde

HMS-lederopplæring/ AMU-opplæring

HRassistanse og Sandefjord Helsepark Bedrift setter opp 2 nye kurs mandag 16. april og tirsdag 22. mai 2012.

Arbeidsmiljøloven § 3 -5 pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i Helse- Miljø- og Sikkerhet. Loven fastslår videre at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæringen. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. AMU deltagere skal også ha den opplæring som er nødvendig for å utføre sitt verv på en forsvarlig måte i hht Arbeidsmiljølovens § 6-5. HRassistanse og Sandefjord Helsepark ønsker å gi bedrifter tilbud om dette og har laget et program som skal ivareta lederens plikt i hht. arbeidsmiljølovens krav.

Pris pr deltager: kr 2000,- inkl. lunsj, kaffe og materiell. Alle som gjennomfører kurset får kursbevis. Kurset holdes i lokalene til Magasinet på Framnesveien 7, Sandefjord.

Foredragsholdere: Kate Halvorsen, HRassistanse, Kristine Kværne Hansen, en repr. fra NAV

Påmelding til Kate Halvorsen, tlf; 90075453 eller e-mail: kh@hrass.no

Bindene påmelding innen en uke før kursstart.

Ta kontakt med Sandefjord Helsepark Bedrift på post@helseparkbedrift.no eller besøk vår nettside

Leter du etter noe?

Finn det her: