Framhevet bilde

Krystallsyke og langvarig svimmelhet

Krystallsyke er en sykdom som 80-100 000 mennesker får hvert år. Det er relativt få som har utstyr og kompetanse til å være sikker på å behandle den riktig.

Undersøkelsen

Den viktigste delen av undersøkelsen vil alltid være samtalen med pasienten før undersøkelsen på en skjerm. Samtalen vil være grunnlaget for det man skal finne ut i den videre undersøkelsen. Man vil da sammenligne øyebevegelser med hva pasienten føler. Disse sier noe om hvor plagene sitter, og man kan deretter behandle etter man har avdekket funnene.

To typer krystallsyke

Det finnes to ulike krystallsykdommer, som behandles på to ulike måter.

  • Krystallene er løse og faller ned i noe vi kaller buganger, der de ikke skal være
  • Noen av disse krystallene sitter fast

Behandlingen

Selve behandlingen er en kombinasjon av hodet i ulike bevegelser. Målet er å flytte krystallene fra det området de ligger feil, og tilbake dit de skal ligge.

Langvarig svimmelhet og ustøhet

Langvarig svimmelhet og ustøhet er noe mange sliter med. Du trenger ikke være eldre, det kan være at at du for eksempel har hatt en akutt svimmelhet tidligere som utvikler seg til å bli en mer langvarig type. Mange av dere får da problemer med å for eksempel gå på et kjøpesenter eller et sted som gir dere mye stimuli, hvor denne ubalansen trigges.

Behandlingen

Behandlingen er øvelser. Det kan være styrke, øyebevegelser og en kombinasjon av dette. Langvarig svimmelhet er noe som ofte blir oversett i helsevesenet. Du har kanskje hørt at dette må du leve med og at dette ikke går over. Da har du sannsyligvis fått feil råd.

Blir det tatt tak i – og det trenger ikke nødvendigvis å være på et tidlig tidspunkt, men bare at du begynner å bli satt i de riktige øvelsene i riktig dose til riktig tid og finner en aksept av dette – så er du på god vei.

Og dette kan vi hos Naprapat&Helse hjelpe deg med.

Dersom du føler at dette er noe du sliter med, enten langvarig svimmelhet eller krystallsyke, så må du gjerne ta kontakt med Naprapat&Helse, så vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Leter du etter noe?

Finn det her: