Bjørn Kapperud DC MNKF

Kiropraktor

HVA ER EN KIROPRAKTOR

En kiropraktor er offentlig godkjent autorisert helsepersonell som jobber med undersøkelse, diagnostisering, forebygging og behandling av feilfunksjon i muskler, nerver og ledd.

Kiropraktorer er primærkontakt i det norske helsevesenet og har spesialkompetanse på nerver, muskler og skjelettlidelser.

De har også utdannelse i å tolke røntgen og MR bilder som en del av utdannelsen, dette gir kiropraktorene full rekvisisjonsrett til røntgen, CT, MR og ultralydundersøkelse.

Kiropraktorer har også sykemeldingsrett opptil 12 uker, og henvisningsrett til spesialist (nevrolog, ortoped, osv.)

Ut fra en evaluering av samspillet mellom ledd, muskulatur og nerver finner kiropraktoren ut hva som er årsaken til problemet. Behandlingen blir så tilpasset hver enkelt pasient med formål å redusere smerter og gi økt livskvalitet, ved å gjenopprette normal funksjon i samspillet mellom muskel, skjelett og nervesystem.

HVA UTREDER OG BEHANDLER EN KIROPRAKTOR

 • Korsryggsmerter
 • Hodepine
 • Nakkeprolaps med smerter ut i arm/fingrer
 • Nakkesmerter
 • Skulder smerter
 • Isjas
 • Hoftesmerter
 • Svimmelhet
 • Kjevesmerter spente nakkemuskler
 • Lår og leggsmerter
 • Kneleddsmerter
 • Ankel og fot smerter
 • Tennisalbue og golfalbue
 • Hånd og håndleddsmerter

UTDANNELSE OG YRKESERFARING

Ut eksaminert ved Anglo European Chiropractor College (AECC) 2010 UK. Jobbet i det prestisje tunge området Mayfair, London, UK. Flyttet tilbake til Norge i 2014, klinikksjef for en klinikk i Vestfold og starter nå eget i Sandefjord ved Helseparken.


ENGLISH

A chiropractor is an officially approved and authorized healthcare professional working with the examination, diagnosis, prevention and treatment of malfunction of the muscles, nerves and joints.

Chiropractors can refer patients for X-rays, CT, MRI and ultrasound scans and are also fully trained in interpreting X-ray and MRI images .

Chiropractors can also provide sick leave for up to 12 weeks and refer the patient directly to a specialist (Neurologist, Orthopedic Surgeon, etc.) if necessary.

A chiropractor can determine the cause of the problem by evaluating the interaction between the joints, muscles and nerves. The treatment is then adapted to each patient with the aim to reduce pain and increase the quality of life by restoring normal function in the interaction between the muscular, skeletal and nervous systems.

WHAT CONDITIONS CAN A CHIROPRACTOR TREAT

 • Back pain
 • Headache
 • Neck pain
 • Neck Prolapse with pain in the arm or fingers
 • Shoulder pain
 • Sciatica
 • Hip pain
 • Dizziness
 • Jaw Pain
 • Tense Neck Muscles
 • Thigh and Leg pain
 • Knee Pain
 • Ankle and Foot pain
 • Tennis Elbow
 • Golfer’s Elbow
 • Arm and Hand pain

Appointments Tel: 48 85 13 99 or email: bk@sandefjordhelsepark.no

Leter du etter noe?

Finn det her: