Framhevet bilde

Invitasjon til fagdag i Helseparken; Traumer, hva er det?

Traumer, hva er det?

Grenseoppgang frisk / syk, ny kunnskap og forståelse

10. mai 2017 fra kl 16.00 – 19.00

De siste årene har vi fått en forståelse og viten om utviklingstraumer og deres kompleksitet. Ny vitenskap om epigenetikk, biologi, neuroscience, psykologi, økologi og livsløpsvitenskapene kan bidra til ny forståelse. På dette feltet er det også et paradigmeskifte.

Mogens Albæk har arbeidet som kliniker og leder innen spesialisthelsetjenesten, klinisk psykologisk behandling, organisasjonspsykologi, forskning og utviklingsarbeid.

Albæk er opptatt av å bistå gode fagfolk i å bli enda bedre, og å løfte frem ”profesjonell kjærlighet” som den beste hjelpen til krenkede mennesker. Dr.philos, psykologspesialist, tidligere ved RVTS Sør, jobber nå i Bufetat.

Mogens Albæk

Han er spesialist i klinisk psykologi med videreutdanning innen psykiske traumer ved Harvard.

Påmelding

post@sandefjordhelsepark.no
Ingen påmeldingsavgift

Last ned invitasjonen her

Leter du etter noe?

Finn det her: