Framhevet bilde

Hørselshjelp uten henvisning og uten ventetid

1 september 2022 er HØR Sandefjord på plass i Sandefjord Helsepark. HØR er Norges største private kompetansekjede innen hørsel. Hos oss finner du både audiografer og audiopedagog. Våre audiografer er private og tar imot timebestillinger på vask av ører og hørselsutredning, både for de som opplever redusert hørsel og for de som trenger attest ift jobbe eller skole. Audiografene tilbyr timer for tilpasning og justering av høreapparater, salg av høreapparater og forbruksmateriell, og har åpen drop in service for høreapparater hver tirsdag og fredag mellom 12:30-14:30.

Audiografene har i tillegg spesialkompetanse i tinnitus, hyperakusis og misofoni og tilbyr unik utredning og behandling av dette. De foretar også formstøp av ører til alle typer ørepropper, eks musikkpropper, sambandspropper, industripropper, sovepropper og jaktpropper.

Audiopedagogen vår har driftsavtale med Helfo, og alle timer hos henne er uten egenandel for bruker. For å få time hos henne må du levere henvisning utskrevet av lege. Audiopedagogen vår tilbyr oppfølging i bruk av høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler, hjemmebesøk, og kognitiv terapi for tinnitus og nedsatt lydtoleranse.

HØRs kunder er både private kunder, bedriftskunder og forsikringskunder.  Les mer om våre tjenester og produkter her; www.hoer.no

Timebestilling 23 89 87 15 eller book her( lenke til bestillingssiden vår https://hoer.no/bestill-time/)

Leter du etter noe?

Finn det her: