Cathrine Solberg

Gestaltterapeut

Det er din tid og dine muligheter.

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og medlem av NGF, Norsk Gestaltterapeut Forening.

I gestalt bygger vi på forholdet mellom terapeut og klient. Terapeuten er tilstede for klienten og drar nytte av de muligheter som oppstår. Gjennom å tilegne deg nye erfaringer kan vi korrigere mønstrene du har til mer produktiv atferd. Dette gjør vi sammen, gjennom samtaler og enkle øvelser.

Noen ganger er livet krevende, du kan stå ovenfor vanskelige valg eller trenger noen å snakke med – og jeg kan som gestaltterapeut være en ressurs. Gjennom levd liv med forskjellige type arbeid og utdanning, har jeg erfart mye. All min kunnskap, bruk av metoder og erfaringer kan hjelpe deg å forstå din situasjon.

Eksempler du kanskje kjenner igjen, som vi kan jobbe med er:

  • At du strever med relasjoner
  • Bekymringer, uro og angst
  • Valg og dilemmaer
  • Det å ikke helt forstå seg selv
  • Sinne, frustrasjon og skam
  • Dårlig selvbilde og selvfølelse

Den som i siste instans er ansvarlig for å ta vare på deg, respektere deg og verdsette deg for den du er, er du. Å ta best vare på deg selv, det er det kun du som kan.
Ta kontakt med meg for en uforpliktende samtale. Du kan bestille time både på telefon (99 25 77 76) og e-post.

Leter du etter noe?

Finn det her: