HM Gestalt / Heidi Mathisen

Gestaltterapeut

Jeg er utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og medlem av MNGF (Norsk Gestalterapeuters Forening)

Gjennom utdannelsen min har jeg utviklet meg som menneske, kollega, arbeidstaker, mor og kjæreste. Gestaltterapi er en god metode for at du skal bli bevisst egne følelser, reaksjoner og handlingsmønstre, slik at du tydeligere kan se deg selv og dine valgmuligheter. Se hvordan dine valg påvirker andre og hvordan du selv påvirkes.

Jeg har utdannelse fra NTNU med hovedvekt på psykologi, pedagogikk og rådgivning. Arbeidserfaringen min har jeg fra offentlig og privat næringsliv.

Som gestaltterapeut under utdanning er jeg underlagt Lov om alternativ behandling, som blant annet omfatter taushetsplikt og forvaltning av personopplysninger.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer. Arbeidet mitt kvalitetssikres også gjennom regelmessig veiledning hos godkjent veileder.

Hjemmeside: www.hmgestalt.no

Leter du etter noe?

Finn det her: