Framhevet bilde

Fastlege, barnelege og anestesiolog Dr. Kristin Henden

Kristin Henden er utdannet lege fra Oslo 1989. Etter dette har hun tatt spesialistutdanning, først i anestesiologi (narkoselege), deretter i pediatri (barnesykdommer) og er nå også spesialist i allmennmedisin. Bl.a. har hun arbeidet seks år ved Rikshospitalet, og hatt overlegestilling ved sykehuset Telemark.

Privatpraksis

Kristin Henden driver som fastlege og har privatpraksis ved Sandefjord Helsepark. Pasienter kan få time enten via henvisning fra fastlege, eller ved å ta direkte kontakt.

Sykdomsgrupper/problemstillinger

  • astma/allergiutredning (luftveier, mave/tarm, eksem)
  • smertetilstander, f.eks. mavesmerter, hodepine
  • sykdommer knyttet til urinveier og mave/tarm
  • hjelpe barn som ikke klarer å kontrollere urin og avføring
  • søvnforstyrrelser
  • overvektsproblematikk
  • ernæring/vekstproblematikk/psykomotorisk utvikling
  • akutte tilstander/infeksjoner
  • foreldreveiledning: medisinske tilstander, foreldrerollen
  • andre pediatriske problemstillinger

Ta kontakt med Legene Syd på tlf: 33 44 82 20

Leter du etter noe?

Finn det her: