Framhevet bilde

Dr. Begic

Dr. Begic utfører konsultasjonene ved Sandefjord Helsepark

Lege – spesialist i plastikkirurgi

Dr. Begic har over 30 års erfaring innen plastikkirurgi. Han er cand. med. fra Universitetet i Tuzla, Bosnia-Hercegovina. Begynte med kirurgi i 1985 og plastikkirurgi i 1988. Spesialist i plastikkirurgi siden 1992. Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning fra 1997. Studieopphold i USA, Belgia, Tyskland, med flere. Han opptrer regelmessig som foredragsholder på nasjonale og internasjonale faglige møter.

Klinikksjef ved Universitetssykehuset i Sarajevo i krigsårene 1993-94. Assistentlege og konstituert overlege ved Universitetssykehuset i Tromsø 1994-96. Ansatt ved Sykehuset Telemark HF siden 1996, hvor han har vært med på oppbyggingen av avdelingen for plastikkirurgi og har fungert som avdelingsoverlege fra 1998 til 2005.

Dr. Begic har stor erfaring innen brystoperasjoner, ansiktsløft og bukplastikk blant annet. I det offentlige har han lang erfaring innenfor rekonstruktiv og estetisk brystkirurgi, ansiktskirurgi, sårbehandling, mikrokirurgi og håndkirurgi. En pioner innenfor fettransplantasjon og rekonstruktiv mikrokirurgi i Norge.

Siden 2019 er dr. Begic komitémedlem for vitenskaps- og utdanningskomiteen i den internasjonale foreningen EASAPS.

Leter du etter noe?

Finn det her: