Vestfold Hørsel og Kommunikasjon, Anne Kristine Grønsund Audiopedagog MNAF : Sandefjord Helsepark

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon

Audiopedagog Grønsund Spesialister

Anne Kristine Grønsund / Audiopedagog MNAF

Medlem av Norsk Audiopedagogisk Forening og Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Utdannelse:

 • Allmennlærer, Høyskolen i Telemark 1996
 • Audiopedagogikk, Universitetet i Oslo 1998
 • Kognitiv terapi, Norsk Forening for Kognitiv terapi 2016

Yrkeserfaring:

 • Lærer for hørselshemmede/ døve, Statped sørøst 1998-2006 (Oslo og Holmestrand)
 • Rådgiver og tegnspråkkonsulent Statped sørøst (Holmestrand) 2006-2013
 • Spesialpedagogisk rådgiver Signo (Andebu) 2014
 • Fagkonsulent Novemberfilm/Ut av stillheten (Oslo) 2015
 • Vestfold Hørsel og Kommunikasjon fra 2016

Kan norsk tegnspråk og norsk med tegnstøtte/tegn til tale. Har lang og bred erfaring med hørselshemmede og døve, og tilpasser meg ønsket språk og kommunikasjonsform.

Audiopedagogisk behandling, rehabilitering og oppfølging tilbys mennesker med:

 • Nedsatt hørsel
 • Lydoverfølsomhet (hyperacusis og misofoni)
 • Høreapparat
 • Cochlea implantat
 • Tinnitus

Behandlingsforløpet tilpasses individuelt i samarbeid med den enkelte. Du vil få tilbud om å inkludere dine nære i noen av timene. Rådgivning og samtaler er like viktig som kommunikasjonsveiledning og diagnosespesifikk opplæring/trening. Målene definerer vi sammen, men de fleste formulerer mål om å kunne kommunisere best mulig med og i sine omgivelser, ha energi til livsutfoldelse og glede, mestre utfordringer, og følelse av passe kontroll over eget liv.
I tillegg tilbys kurs og foredrag til aktuelle instanser. Mer informasjon på hjemmesiden.

All behandling, unntatt tinnitus, dekkes av HELFO etter henvisning.
For henvisning, kontakt din audiograf/øre-nese-halslege, evt fastlege eller ta kontakt direkte på mail post@vestfoldhorsel.no

Tilgjengelighet

Er i Sandefjord Helsepark tirsdag, onsdag, torsdag.
Hjemmebehandling etter behov på fredager.
Du finner også Vestfold Hørsel og Kommunikasjon på Facebook.