Vestfold Hørsel og Kommunikasjon, Anne Kristine Grønsund Audiopedagog MNAF : Sandefjord Helsepark

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon ved Audiopedagog Grønsund

Et hørselstap får konsekvenser for både den det gjelder, familien og nettverket. Audiopedagogisk behandling for deg med hørselstap innebærer en helhetlig, individuell tilnærming som hjelper deg til bedre taleforståelse, best mulig kommunikasjonsmestring, redusert hørselsrelatert stressbelastning og økte muligheter for sosial deltakelse. Din familie og nære nettverk vil, om du ønsker, få tilbud om å delta på deler av opplæringen. Kommunikasjonsutfordringene et hørselstap gir, gjør veien til ensomhet og isolasjon kort for mange. Derfor tilbys også oppfølging som styrker din psykiske helse og lærer deg hvordan du kan bli din egen beste støttespiller. Dette hjelper deg til å håndtere hørselstapet og øke ditt kommunikative handlingsrom. En god helhetlig hørselsrehabilitering innebærer utredning og behandling fra både medisinsk, audiologisk og audiopedagogisk kompetanse. Med både ørelege, audiograf og audiopedagog i behandlingskjeden sikres dermed god oppfølging for deg med hørselsdiagnose.

Behandling for nedsatt lydtoleranse (hyperacusis) gis også. Denne diagnosen kommer uavhengig av hørselstap, og innebærer oversensitivitet for lyder. Behandlingen baserer seg på Tinnitus retraining therapy (TRT) og kognitiv terapi, som er ledende metoder på feltet og har gode resultater.

Audiopedagog Anne Kristine Grønsund er utdannet ved Universitetet i Oslo og har videreutdannelse i kognitiv terapi ved Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Hun er også utdannet lærer og spesialpedagog. Helt siden hun startet å arbeide i 1998, har hun jobbet med og for mennesker med hørselstap. I Sandefjord Helsepark arbeider hun nå hos Vestfold Hørsel og Kommunikasjon med audiopedagogisk behandling til mennesker med hørselsdiagnoser.

Audiopedagogisk behandling og oppfølging er kostnadsfri etter henvisning fra lege og vedtak fra HELFO. Alle hørselsdiagnoser må fremgå av henvisningen og dokumentasjon være vedlagt. Ta kontakt for informasjon eller hjelp med henvisningsprosedyren. Har du henvisning fra lege, kan du sende den eller levere den i resepsjonen i 3. etg i Sandefjord Helsepark. Legg ved din kontaktinformasjon.

Les mer om audiopedagogiske tjenester på hjemmesiden. Vestfold Hørsel og Kommunikasjon finner du også på Facebook.
E-post: post@vestfoldhorsel.no
Tlf/SMS: 97 16 94 38