Linbjørg Bardal Skalleberg

Sandefjord Homeopati

Homeopat MNHL

Homeopati. Hårmineralanalyse. Forebyggende helsearbeid. Behandling av akutte og kroniske tilstander.

Om meg

Registrert homeopat MNHL:
Ferdigutdannet homeopat ved SIKH (Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati, 3 ½ år) desember 2006. Startet Stokke Homeopati i 2007 som jeg fortsatt driver. I august 2012 etablerte jeg Sandefjord Homeopati her i Sandefjord Helsepark.

Autorisert fysioterapeut:
Utdannet ved Statens Fysioterapihøgskole i Oslo,(3 ½ år) i 1986. Som fysioterapeut har jeg erfaring fra sykehus, rehabilitering og var i mange år kommunefysioterapeut i Stokke kommune med ansvar for fysioterapi for barn.

I tillegg har jeg studert psykologi, 1 år, Universitetet i Trondheim, 1984.

Om homeopati

HOMEOPATI er en naturmedisinsk behandlingsform som styrker kroppens evne til å lege seg selv. Derfor vil behandlingen være gunstig både alene og som komplement til andre behandlingsformer.
Homeopati er et godt alternativ der en vil begrense antibiotikabruken,  f.eks. ved ørebetennelser hos barn. Ved gjentatte luftveisinfeksjoner vil fordelen være at du ikke bare behandler den akutte sykdommen, men at immunforsvaret styrkes slik at hyppigheten av infeksjonene avtar. Dette er svært aktuelt tema for alle foreldre til barnehagebarn.

Fordi homeopati er en effektiv men samtidig skånsom behandlingsform er den også godt egnet for gravide og småbarn.
Med bakgrunn som fysioterapeut har jeg hatt spesiell interesse for homeopati og idrett, og har brukt homeopati ved muskel- og skjelettplager, smerter og stivhet, og ved idrettsskader.

Jeg har erfaring med pasienter med plager som: BARN: Gjentatte infeksjoner, vondt i hode og mage, hudplager, kolikksmerter, voksesmerter, atferds- og lærevansker. KVINNER: Premenstruelle plager. Menstruasjonsplager. Overgangsalder. FOR ALLE: Allergiplager. Fordøyelsesplager. Søvnplager. Trøtthet og utmattelse. Muskel- og skjelettplager. Smerte. Stivhet. Idrettsskader. Psykiske plager. Problemer etter sorg eller andre traumer.

Lenker:
www.nhl.no
www.stokkehomeopati.no

Om hårmineralanalyse

Hårmineralanalyse avslører på en unik måte det indre miljø i kroppens vev over en lengre tidsperiode. Analysen avdekker både mangler og overskudd av mineraler. Også forholdet mellom de forskjellige mineralene måles. Hår er spesielt egnet for vurdering av belastningen av tungmetaller, og kan avdekke en tungmetallforgiftning.

Mineralene er viktige komponenter i en mengde kjemiske reaksjoner i alle faser av livsprosessen. En mineralubalanse kan føre til ubalanse i det hormonelle systemet og for organfunksjonen. Alle mulige sykdommer kan oppstå eller påvirkes i negativ retning. Sykdommer kan også føre til mineralubalanse. Tilskudd ved sykdom kan bidra positivt, og ved å ta en hårmineralanalyse vet en hvilke mineraler som trengs.

Hårmineralanalyse er også et viktig redskap i forebyggende helsearbeid fordi den avdekker ubalanse i kroppen som kan føre til fremtidige problem.

Hårprøvene blir sendt til et laboratorium som utarbeider et individuelt forslag til kost og kosttilskudd. (TRACE ELEMENTS, INC)

Lenker:
www.traceelements.com

Om forebyggende helsearbeid

Forebyggende helsearbeid har alltid stått mitt hjerte nær, også som fysioterapeut for barn. Som homeopat ser jeg at barn responderer svært godt på homeopatisk behandling. Å komme tidlig i gang med å styrke immunforsvaret må ha en gunstig effekt på helsa på sikt.  Både gjennom homeopati og ved hjelp av hårmineralanalyser kan en gå inn å påvirke, før en sykdom har manifestert seg. Som homeopat ser jeg på symptomene som et språk kroppen har til å si i fra om ubalanse i kroppen. Dette språket lytter jeg til når jeg finner et homeopatisk middel.

Om behandling av akutte og kroniske sykdommer

Homeopati kan brukes ved både akutte og kroniske sykdommer.

Akutte:
Homeopati kan hjelpe kroppen å komme raskere til hektene ved influensatilstander. Brukes ved infeksjoner; øre, bihuler, luftveier, urinveier uavhengig om det er bakterier eller virus. Homeopati kan også gis som førstehjelp ved skader – både i idrettssammenheng og ellers.

Kroniske:
De fleste som kommer til homeopat kommer med kroniske problemer. Smerter og plager som har vart over lang tid. Førstegangskonsultasjonen varer 1-2 timer og jeg vil i løpet av denne tida kartlegge symptombildet, se på årsaksforhold og finne et homeopatisk middel som passer inn i den helhetsvurderingen jeg gjør. Oppfølgingstimer settes opp etter behov, oftest etter to-tre uker. Da analyserer jeg hva som har skjedd siden sist, og om vi er på rett vei.

Målet er å se en endring i positiv retning, da vet vi at kroppen jobber mer hensiktsmessig enn før. Hvor rask bedringen er, varierer. Det viktigste er å se at det går i riktig retning. Når en får en bedring ved homeopatisk behandling, vil det ikke bare si bortfall av symptomer, men en vil kjenne at en har mer energi og velvære. Homeopati kan brukes selv om du bruker andre medisiner.Til toppen

Leter du etter noe?

Finn det her: