Dr. Sandro Rolle, spesialist i ortopedi : Sandefjord Helsepark

Ortoped ved Sandefjord Helsepark: Dr. Sandro Rolle

Dr. Sandro Rolle, spesialist i ortopedi (seksjonsoverlege ved Sykehuset i Østfold), har startet polikliniske konsultasjoner ved Sandefjord Helsepark.

Dr. Rolle har mangeårig erfaring innen ortopedi og skadebehandling fra Trøndelag og Østfold. Han kan vurdere alle ortopediske problemstillinger, ordne spesialisterklæringer, vurdere operasjonsindikasjoner og derfor betydelig forkorte den lange ventetiden som man sliter med ved et offentlig sykehus.

Korte ventetider og serviceorientert behandling!

Dr. Sandro Rolle er opprinnelig fra Tyskland hvor han har studert og begynte med ortopedi for mer enn 20 år siden. Han har jobbet på St.Olavs Hospital i Trondheim. Siden 2008 er han ansatt som overlege på Sykehuset i Østfold. Siden 2014 er han seksjonsoverlege med blant annet ansvar for poliklinikken på sykehuset i Kalnes.

Hans spesialfelt er traumatologi – dvs. små og store skader – ved siden av håndkirurgi og generell ortopedi.

For å holde seg oppdatert innen faget er han medlem fra «American Academy of Orthopaedic Surgeons» og har deltatt på deres årlige kongresser.

«Viktig for meg er at pasienten føler seg trygt og godt ivaretatt.»

Timebestilling etter avtale. Tlf: 33 44 82 10