ACT hørsel - Vestfold Hørsel og Kommunikasjon : Sandefjord Helsepark

Nytt behandlingstilbud til hørselshemmede

“ACT hørsel – Å håndtere stress og fremme kommunikasjon ved hørselsvansker” er gruppebasert rehabilitering og opplæring for voksne med hørselsvansker. Gruppestørrelsen er på 4-5 personer.

Programmet er utviklet og ledes av audiopedagog Anne Kristine Grønsund. Det baserer seg på forskning omkring livshåndtering ved sykdom/skade, omarbeidet og spesielt tilpasset det å leve med hørselstap. På ACT hørsel lærer du og trener på hvordan du kan bruke konkrete verktøy og strategier for å håndtere hørselsrelaterte situasjoner, stress og følelser. Du lærer hvordan du kan energibalansere og hjernehvile. Du får også lære og trene på hvordan du kan styrke dine muligheter til å delta i kommunikasjon og sosiale fellesskap – med den hørselen du har.

Kort oppsummert handler det om å finne ut hvordan du, med din hørsel, kan leve et godt liv.

Hvem er dette for?

Voksne med hørselsvansker som vil lære hvordan de kan leve bedre med den hørselen de har, og øke sine muligheter for å delta i kommunikasjon. For å undersøke om dette passer for deg, sender legen henvisning med hørselsdiagnose og audiogram til:

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon
v/audiopedagog Grønsund
Skiringssalveien 20
3208 Sandefjord

Du vil bli innkalt til individuell samtale hvor vi i fellesskap finner ut om dette passer for deg.

Les mer om «ACT Hørsel» og behandlingstilbudet her