Manuellterapeut Hogne Rørvik : Sandefjord Helsepark

Velkommen til manuellterapeut Hogne Rørvik

Hogne Rørvik er fysioterapeut med godkjent videreutdanning og spesialistkompetanse i manuellterapi og idrettsmedisin. Han er spesielt interessert i klinisk diagnostikk, funksjonsanalyser og aktiv rehabilitering. Rørvik er godkjent praksisveileder for Mastergradsstudium i Manuellterapi, ved Universitetet i Bergen.

Hva er manuellterapi?

Manuellterapi er en videreutdanning innen fysioterapi. Her i landet omfatter dette et 2-årig masterstudie ved Universitetet i Bergen. Manuellterapeuter kombinerer tradisjonelle behandlingsmetoder innen fysioterapi med mer spesifikke teknikker innen klinisk diagnostikk, mobilisering og manipulasjonsgrep. En grundig funksjonsanalyse sammen med sykehistorie og evt. medisinske tilleggsundersøkelser danner grunnlag for valg av behandling.

Ring for timebestilling på 33 20 30 00 eller les mer om Hogne Rørvik eller Sandefjord Manuellterapi