Framhevet bilde

Har du lyst til å jobbe med deg selv og komme ut av gamle spor?

Karin Rød har styrket sin Veilederutdanning denne vinteren ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.

Livsstyrketrening er en måte å trene din oppmerksomhet på, ved både å legge merke til og akseptere det som skjer i deg: Hvordan du puster, hvilke tanker, følelser og kroppslige reaksjoner du har akkurat nå. Det helsefremmende perspektivet er helt sentralt i livsstyrketrening, ikke diagnosen. Fokus er at personer som sliter med ulike plager, også har ressurser og potensialer i seg til selv å finne frem til hva de trenger for å håndtere hverdagen på en – for den enkelte – bedre måte. Veiledningstimer gir deg muligheter til det.

Karin Rød er nå godkjent til å holde Livsstyrketreningskurs som er utarbeidet med tanke på personer med ulike helseplager, men er like godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglivets utfordringer.

To doktorgradavhandlinger viser at Livstyrketreningskurs har effekt.

Livsstyrketreningskurset gjennomføres vanligvis over 10 samlinger á 4 timer i grupper med 8-10 deltakere.
Ta kontakt på telefon 97 16 04 37 for mer informasjon og for booking av veiledningstimer eller kurs. Som sykepleier og Qigong instruktør har hun nå en sterk bredde I sin kompetanse med Mindfulness (oppmerksomt nærvær) og mestringsfremmende kommunikasjon som tillegg.

Les mer om Karin Rød eller ta kontakt på tlf. 97 16 04 37

Leter du etter noe?

Finn det her: