Dimitrios Bratanis / Jessica Ziegler

Telemark nevrolog og KNF AS

Desember 2021 flyttet Dr Bratanis til Helseparken der vi vil drive sammen med Sandefjord Ortopedi i helprivat spesialistpraksis. Vår ambisjon er å tilby nevrofysiologiske og nevrologiske tjenester i regionen av høy kvalitet og med korte ventetider. Vi tar imot henvisninger fra andre behandlere/leger som tidligere, dog har pasienten også mulighet å bestille time selv.

Klinisk nevrofysiologiske undersøkelser som vi utfører omfatter bl a elektroencephalografi (EEG), nevrografi og elektromyografi (nål-EMG)

Indikasjoner for nevrografi og nål EMG undersøkelse kan f.eks være bortfall av følelse, muskelsvakhet, muskelplager, uttrøttbarhet i muskulaturen, atrofier/muskelsvinn og pareser med mer. Spørsmål som kan besvares er f.eks polynevropati, rizopati (cervikalt/lumbalt), carpal tunnel syndrom motorneuronsykdom (f.eks ALS), myopati/myositt etc.

Indikasjoner for EEG er blant annet anfall med bevissthetsforstyrrelse der man f.eks mistenker/ønsker å utelukke epilepsi.

Nevrologisk undersøkelse omfatter klinisk undersøkelse, samtale og eventuelt kompletterende utredning med henvisning til f eks MR, blodprøver, nevrofysiologiske undersøkelser og hvis aktuelt også behandling og oppfølging. Aktuelle problemstillinger kan være sykdommer som rammer det perifere/sentrale nervesystemet, som f.eks hodepinesyndromer, nakke/ryggplager med nerveskade, Parkinsons sykdom, nevralgier, epilepsi, cerebrovaskulære sykdommer etc.

Normal telefontid: Mandag-torsdag kl 9-15.   Tel: 48 18 35 40
Oppmøte etter avtale mandag-fredag. 

 

Ansatte

Dimitrios Bratanis MD

Spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi

Uteksaminert fra Lunds Universitet 1990. Forskning ved Universitetsjukhuset i Malmø/Lund 1992-94. Liverpool University Hostpital, Australia 1995. Spesialist i nevrologi ved Rikshospitalet i Oslo 2000. Spesialist i klinisk nevrofysiologi ved Universitetsjukhuset i Lund 2006. Avtalespesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved Telemark nevrolog og KNF AS i Porsgrunn fra 2007-2021.  

Jessica Ziegler

Autorisert bioigeniør med spesialisering i klinisk nevrofysiologi

Uteksaminert ved Malmø Høgskola 2002. Legitimert biomedisinsk analytiker 2006. Ansatt ved Nevrofysiologiske klinikken, Universitetsjukhuset i Lund 2002-2007. Seksjonsleder for Nevrografi/EMG virksomheten, Universitetsjukhuset i Lund 2004-2007. Ansatt ved Telemark nevrolog og KNF AS siden 2007.

Leter du etter noe?

Finn det her: