Framhevet bilde

Corona-situasjonen

Vi følger myndighetenes nye anbefalinger pga corona-situasjonen der vi nå noen uker fremover må organisere virksomheten slik at vi i størst mulig grad unngår spredning av smitte, samtidig som vi kan fange opp og behandle de som trenger det mest.

Vi må derfor begrense fysisk oppmøte på legekontorene og bruke andre kontaktformer som telefonkonsultasjon, e-konsultasjon og tilsvarende. Elektronisk konsultasjon kan tilbys alle pasienter som har fastlege i Helseparken via www.helsenorge.no. Registrer deg som bruker der vha bank-ID og sørg for at vi har oppdatert e-postadresse og mobilnummer.

Har du legetime, men ikke behov for fysisk undersøkelse, skal du holde deg hjemme. Legen vil kontakte deg.

Har du luftveissymptomer skal du holde deg hjemme. Det er fortsatt mest vanlig forkjølelse der ute, og dette følger forløp slik du kjenner igjen fra tidligere. Om du opplever at du blir dårligere enn vanlig må du kontakte oss, legevakten på 116117, eller om det er krise 113.

Hvem skal testes? Dette kan endre seg fra dag til dag. Det ligger god informasjon på internett, følg med på www.fhi.no, www.helsenorge.no eller www.sandefjord.kommune.no

Det er fortsatt de som har vært i de definerte risikoområdene og deretter blir syke som skal testes. Helsepersonell som har vært på reise utenfor Norden og som får luftveissymptomer skal testes. De skal først ringe 116117. 

Leter du etter noe?

Finn det her: