Stamina Helse AS

Bedriftshelsetjeneste

En trygg og kompetent partner på bedriftshelsetjenester

Stamina er Norges største bedriftshelsetjeneste med kunder i alle størrelser. Gjennom å se virksomheter og mennesker i et helhetlig helseperspektiv, bidrar vi til å gjøre folk friskere og skape sunne, effektive og sikre arbeidsmiljøer. I oss får du en kompetanserik partner på helse, miljø og sikkerhet og en fremtidsrettet og engasjert medspiller innen arbeidsmiljø, sykefravær, systematisk HMS arbeid og livsstil. Stamina Helse er en tverrfaglig og fleksibel bedriftshelsetjeneste og jobber individuelt med hver enkelt kunde, slik at de utfordringer og behov dere har styrer vårt samarbeid.

Systematisk HMS

Stamina Helse hjelper deg og din bedrift å få system på HMS-arbeidet deres og sikrer din bedrift kartlegginger, vurderinger og tiltak etter lover og forskrifter gjeldende for dere. Vi tilbyr også nettløsninger.

Arbeidsmiljø

Psykososialt

Stamina har fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel i relasjon til produktivitet og overskudd i bedriften. Kartlegging, rådgivning, tiltak og opplæring tilbys etter behov i hver enkelt bedrift.

Fysisk

Stamina kartlegger din bedrift med fokus på god ergonomi og riktige tilrettelegginger. Vi har et spesielt fokus på fysisk aktivitet sett ut i fra hver ansattes arbeidsforhold. Stamina Helse har landets fremste miljø innen yrkeshygiene og gjennomfører alle nødvendige målinger av biologisk, kjemisk og fysisk arbeidsmiljø, og våre spesialister gir informasjon og råd om nødvendig bruk av verneutstyr og anbefalte tiltak.

Livsstil

Overskudd starter med hver enkelt ansatt. Greier vi å hjelpe dine ansatte til mer overskudd tror vi at dette også skaper overskudd for bedriften. I samarbeid med vår treningsavdeling tilbyr vi fysisk aktivitet inn i bedrift; både i form av øvelser og programmer for muskel- og skjelett, felles trening for ansatte mot et mål og andre skreddersydde løsninger.

Sykefravær

Med tverrfaglige og fleksible programmer jobber vi på individ- gruppe- og organisasjonsnivå med forebygging, redusering og oppfølging av sykefravær.

Arbeidshelse

Stamina tilbyr tre ulike helseundersøkelser av ansatte og gjennomfører og utsteder alle nødvendige helseattester for arbeidere til sjøs/offshore, i luftfart osv. På vår arbeidsmedisinske poliklinikk kan du få hjelp til arbeidsrelaterte plager.


Se våre nettsider for mer informasjon, eller ta kontakt med oss på bhtvestfold@staminagroup.no

Les mer om Stamina Helse

Leter du etter noe?

Finn det her: