Lege i spesialisering

Dr. Tahmores Thomas Siyavoshi Spesialister

Tahmores Thomas Siyavoshi er lege under spesialisering i psykiatri og allmennmedisin.

Yrkeserfaring

 • 1 år og 6 måneder erfaring fra psyk. akuttmottak
 • Lang erfaring fra arbeid på legevakt
 • 2 års erfaring med psykoterapi
 • Er 1 år fra å gjennomføre spesialisering i Psykiatri 31.08.2018
 • Jobber for tiden som ALIS som Fastlege med egen hjemmel; minst 1 år kreves før psykiatri spesialisering kan gjennomføres.

Om Tahmores Thomas Siyavoshi

Han er en lege som er opptatt av å finne best mulig behandling for pasienten uavhengig av andre faktorer. Jobber ved å ta stilling til et helhetlig bilde av mine pasienters nåværende livssituasjon/sykdomsbilde uavhengig av tidligere historikk. Medisinske/somatiske tilstander blir grundig utredet før mulige psykiske tilstander tas stilling til.

Norwegian description:

Tilgjengelig hovedsaklig for e-konsultasjoner fra og med 01.09.2017. Ta kontakt om du ønsker en «second oppinion» uavhengig av medisinsk tilstand og uavhengig av om det er din fastlege eller om det sykehusvurdering. Jeg kan hjelpe deg finne ut om du får den mest optimale behandlingen for tilstanden din samt henvise deg til eventuelle ny vurdering hos annen spesialist på sykehuset eller hos privatpraktiserende behandlere. Du kan kontakte meg om du også i utgangspunktet er usikker på om den diagnostiske vurderingen som er gjort deg og ønsker en ny selvstendig vurdering.

Send meg sms direkte til mobil 458 08 513; beskriv kort hva henvendelsen gjelder, så ringer jeg deg for å avtale tidspunkt. Du kan sende sms alle dager i uken.

Ovennevnte vurderinger gjøres formelt sett som «second opinion» i min rolle som fastlege; og dekkes derfor av vanlige refusjonsavtaler med Helfo. Det vil si at en slik henvendelse ikke vil koste deg noe mer enn et besøk hos fastlegen din.

English description:

Available mostly for web consultations from Sept.1.2017. Contact me if in need for second opponion regardless of medical condition. I can help you figure out if your getting the optimal follow up in the healthcare system that you should. Regardless is you disagree with your doctor about your diagnostic evaluations; or just wonder if enough is being done.

Send me an sms with a short descripton of you enquiry and I will contact you shortly. You can send sms any time of the week. My direct number: 0047 458 08 513.

Aktuelle saker som han kan hjelpe med:

 • Samtaleterapi/parterapi
 • Medikamentell behandling innenfor psykiatri; ikke begrenset til kun psykiatriske medikamenter
 • «Second opinion» på foreslått behandling og diagnose satt av annen behandler, uansett felt. Er ikke spesialist så dette må anses å være en rådgivende rolle i slike saker; men ny henvisning til spesialist skrives der det vurderes at det behov for det og pasienten ønsker dette.
 • Søvnvansker/kronisk trøtthet
 • Sykemeldinger
 • Helsefremmende terapi/rådgiving knyttet til trening og diett.

Behandlingen er ikke nødvendigvis begrenset til overnevnte liste, ta kontakt ved spørsmål.

«Second opinion» henvendelser koster like mye som vanlige henvendelser hos egen fastlege med et fast tillegg regulert av HELFO standardavtale; frikort gjelder på vanlig måte som ved kontakt med egen fastlege.

Helprivate henvendelser:

Tar også imot henvendelser ved sykemeldinger om du ikke får tak i fastlegen din samme dag du trenger en undersøkelse. Obs; pris på denne tjenesten er ikke det samme som ved vanlige fastlegekonsultasjoner hos fastlege. Pris på dette varierer av sykemeldingsperiode; og hva slags undersøkelse som eventuelt må gjøres. Ved en kortvarig sykemelding som ved en forkjølelse etc; behandles dette raskt og rimelig. Vanlig kostnad for en slik vurdering er 1.000,-, og ved forlengelse etter 8 ukers sykemelding blir prisen vurdert individuelt. Ta kontakt for nøyaktig prissetting da dette er generelt sett tilpasset etter kompleksiteten og behovet for undersøkelse og dokumentasjon/erklæring.

Timebestilling og generelle henvendelser

Send SMS til 458 08 513; inkluder en kort beskrivelse av problemstillingen du kontakter om. Mest mulig informasjon bør skrives. Det samme nummeret gjelder uavhengig om du ønsker Helfo/avtale spesialist kontakt eller helprivat henvendelse.